Algemene voorwaarden

1. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

De huidige algemene voorwaarden en condities voor verkoop ("Algemene Voorwaarden") gelden voor alle bestellingen en alle verkoop transacties op de website https://www.qadee.be (de "Online Shop") met betrekking tot de producten aangeboden voor verkoop op de website https://www.qadee.be (de "Producten"). De website is eigendom van en wordt beheerd door Qadee BV, Plaats 7, 1570 Tollembeek (België), met BTW nummer BE0763.967.644 (de "Verkoper" , "wij" of "ons"), dat zal optreden als verkoper van de producten.

Door een bestelling te plaatsen op https://www.qadee.be accepteer je deze algemene voorwaarden volledig en zonder restricties. De verkoper kan op elk moment de algemene voorwaarden aanpassen. Alle wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen slecht van toepassing worden wanneer er een bestelling wordt geplaatst op of na de datum van de wijziging.

We raden je aan om de algemene voorwaarden digitaal te bewaren of af te drukken wanneer u beslist om een bestelling te plaaten op www.qadee.be

2. EEN BESTELLING PLAATSEN OP DE WEBSITE WWW.QADEE.BE

Om een bestelling van producten te plaatsen op de website www.qadee.be, moet u voldoen aan volgende voorwaarden:

 • U heeft uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, betaalgegevens en andere vereiste informatie doorgegeven;

 • U bent ten minste 18 jaar oud;

 • Wanneer u met een kredietkaart betaalt, dient u de eigenaar te zijn van een geldige kredietkaart om producten aan te kopen;

Wanneer u een persoonlijke account aanmaakt, zal u een persoonlijke gebruikersnaam (uw e-mailadres) en paswoord moeten registreren. Bescherm steeds uw paswoord en deel het met niemand. U zal verantwoordelijk gesteld worden voor alle aankopen gedaan door middel van uw gebruikersnaam en paswoord.

Een bestelling plaatsen op de website www.qadee.be bestaat uit volgende stappen:

 • Kies het gewenste product;
 • Geef de levering- en facturatie gegevens in;
 • Keur de betaling goed;
 • Wij sturen u een confirmatie van uw bestelling via e-mail van zodra de betaling goedgekeurd is;
 • Wij innen de betaling van uw kaart;
 • Wij versturen de producten;
 • U ontvangt de producten

3. BEHANDELING VAN UW BESTELLING

Bestellingen geplaatst op de website www.qadee.be zijn niet bindend voor de verkoper. Ze worden pas bindend voor de verkoper wanneer uw bestelling werd geaccepteerd door de verkoper. Wij hebben het recht om elke bestelling te weigeren.

Na de ontvangst van uw bestelling, zullen wij u een e-mail versturen als confirmatie van uw bestelling waarop u het bestelnummer en de details van de bestelde producten kan terug vinden. Deze confirmatie betekent niet dat wij uw bestelling hebben geaccepteerd. Uw bestelling zal slechts worden geaccepteerd en het verkoopcontract zal slechts als afgesloten worden gezien van zodra de producten naar u zijn verstuurd. Ook na het versturen van de producten, hebben wij het recht om uw bestelling te annuleren, zolang u de producten niet hebt ontvangen.

Wij behouden het recht om elke bestelling te weigeren of the annuleren, o.m.:

 • Bij een technische fout of fout in de prijs op de website www.qadee.be op het moment dat de bestelling werd geplaatst
 • Het bestelde product is niet beschikbaar (in dit geval zal u geïnformeerd worden via e-mail).
 • De ingevulde facturatiegegevens waren incorrect of oncontroleerbaar.
 • Onze veiligheidssystemen hebben waargenomen dat de bestelling abnormaal of frauduleus is.
 • Wij hebben redenen om te geloven dat de klant jonger is dan 18 jaar.

In het geval dat wij een bestelling weigeren of annuleren voor één of meerdere van de voorgenoemde redenen, zullen wij - mocht dit het geval zijn - het bedrag betaald voor de producten en de betaalde verzendkosten terugstorten.. 

4. PRIJZEN, VERZENDKOSTEN EN BELASTINGEN

De prijzen vermeld op de website www.qadee.be zijn inclusief BTW. Ze zijn enkel van toepassing op bestellingen geplaatst op de website www.qadee.be.

Hoewel wij de website www.qadee.be zorgvuldig hebben aangemaakt, kunnen de getoonde prijzen fouten bevatten. Enige foutief getoonde prijzen zullen zo snel mogelijk aangepast worden en zullen niet bindend zijn voor ons.

Aparte verzendkosten en belastingen zullen getoond worden bij het plaatsen van een bestelling.

De verzendkosten zullen getoond worden in het winkelmandje. Gelieve ons te contacteren voor leveringen naar andere landen om de relevante verzendkosten te ontvangen.

5. BESCHIKBAARHEID EN LEVERING VAN PRODUCTEN

De verkoper garandeert niet dat alle producten getoond op de website www.qadee.be beschikbaar zijn. De verkoper behoudt het recht om, op elk tijdstip en zonder voorafgaande melding, bepaalde producten te wijzigen, te verwijderen of onbeschikbaar te maken voor verkoop.

Wij proberen de bestelde producten op tijd te leveren. Gevallen kunnen zich voordoen, dat wij verhinderd zijn om de producten op tijd te leveren of om onze aangegeven levertermijn te halen. Enige levertermijn door ons doorgegeven moet daardoor als niet-bindende inschatting gezien worden en niet als een verplichting om de producten op deze datum te leveren.

Binnen een redelijke termijn van levering, zal u moeten controleren of u de producten in goede staat hebt ontvangen en de inhoud van het geleverde pakket compleet is. Het is uw verantwoordelijkheid om ons zo snel mogelijk te informeren over enige schade aan de producten en/of enige tekorten in de geleverde producten.

In geval dat u de levering of ontvangst van de producten uitstelt voor een onredelijk lange termijn nadat wij u hebben geïnformeerd dat wij de producten hebben willen leveren, of in het geval dat u een incorrect leveradres hebt opgegeven waardoor de producten terug naar ons werden gestuurd na de eerste poging van levering, gaan wij er van uit dat u uw recht ter herroeping van de overeenkomst hebt uitgevoerd en zullen wij de betaalde gelden terug storten in overeenkomst met ons retourbeleid en volgens de wettelijke voorschriften.

6. BEELDEN VAN PRODUCTEN OP WWW.QADEE.BE

De voorstelling van de kleuren van de producten op deze website hangen onder andere af van de instellingen van uw scherm en de grafische kaart van de bezoeker van de website. De getoonde kleuren kunnen daardoor verschillen van de echte kleuren van de producten. 

7. BETALING

Voor de afhandeling van online betalingen werken wij samen met Mollie. Mollie is
de marktleider in Europa voor beveiligde (veilige) online betalingen. Wij hebben geen toegang tot de confidentiële data van betaling van onze klanten. Betaling kan enkel gedaan worden door middel van een geldige krediet- of debetkaart. De geautoriseerde kaarten staan vermeld op de website www.qadee.be. U zal de nodige details van uw kaart moeten doorgeven bij uw bestelling. De kosten zullen in rekening worden gebracht wanneer de producten verstuurd zijn. Wij zullen de producten pas versturen van zodra de verstrekker van de kaart de betaling goedgekeurd heeft voor betaling van de bestelde producten.

8. RETOURS

Wanneer u producten heeft gekocht voor eigen gebruik als consument en u wenst gebruik te maken van uw herroepingsrecht, dan dient u onze customer service te contacteren via e-mail (info@qadee.be) binnen 14 dagen vanaf de dag van levering van de producten en een aanvraag tot retour indienen. Als onze customer service uw aanvraag goedkeurt, zullen zij u via e-mail instructies geven voor de retour van uw producten.

U heeft ook het recht om producten terug te sturen die door u gekocht zijn op www.qadee.be in het geval dat de producten beschadigd zijn bij levering. In dat geval, zal u zo snel mogelijk een aanvraag tot retour moeten indienen bij onze customer service na de levering (max 7 dagen). Als onze customer service uw aanvraag goedkeurt, zullen zij u via e-mail instructies geven voor de retour van uw producten

In ieder geval zullen wij enkel aanvragen voor retour goedkeuren als het om complete producten gaat (bvb, 2 elementen van een paar moeten samen geretourneerd worden), het product niet gewassen of gebruikt is (anders dan redelijk gebruik door bestuderen en/of passen van het product), en de producten geretourneerd worden in de originele verpakking.

Het is uw verantwoordelijkheid om u te vergewissen dat de producten veilig en beschermd blijven terwijl ze onder uw hoede zijn. Behandel het product met zorg en retourneer ze in de staat in dewelke ze aan u werden bezorgd. Gelieve de producten degelijk te verpakken.

Retour of vervanging van het product kan alleen plaatsvinden nadat we alle te retourneren producten hebben ontvangen.

In het geval dat u producten retourneert

 1. waar u geen toestemming voor heeft,
 2. die niet meer in originele staat verkeren,
 3. die niet naar behoren zijn verpakt,
 4. die niet compleet zijn,
 5. waarvoor u niet heeft betaald voor levering,
 6. waarvoor u niet de nodige zorg hebt gedragen om ze te retourneren in goede staat,

behouden wij het recht om uw retour te weigeren, net als uw gevraagde terugbetaling of om u de kosten voor het repareren, opnieuw op stock nemen of vergelijkbare directe kosten voortvloeiend uit of met betrekking tot de terugbetalingen die u wil ontvangen (zonder teniet te doen aan de toepasselijke wettelijke voorschriften)

9. OMSTANDIGHEDEN BUITEN ONZE REDELIJKE CONTROLE

Wij zullen al het nodige doen om onze verplichtingen na te komen. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor een vertraging of niet-nakoming van onze verplichtingen indien deze is veroorzaakt door omstandigheden waarover wij redelijkerwijs geen controle hebben. In geval van vertraging zullen wij zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is onze verplichtingen nakomen.

10. AANSPRAKELIJKHEID

In deze Voorwaarden wordt de volledige omvang van de verplichtingen en aansprakelijkheden van de Verkoper uiteengezet met betrekking tot de levering van Producten. Voor zover het toepasselijk recht dit toestaat, zijn er geen garanties, voorwaarden of bepalingen die bindend zijn voor de Verkoper, behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze Voorwaarden.

Wij zijn niet aansprakelijk op basis van contractbreuk, onrechtmatige daad, schadeloosstelling of op andere wijze voor enig economisch verlies (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies van inkomsten, winst en/of omzet of verwachte besparingen), verlies van gegevens, verlies van goodwill of reputatieschade, of enige andere indirecte, onvoorzienbare, bijzondere of gevolgschade, ongeacht hoe deze is veroorzaakt. Niets in deze Algemene Voorwaarden zal uw wettelijke rechten beperken en niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om aansprakelijkheid voor fraude of opzettelijk wangedrag te beperken of uit te sluiten.

11. PERSOONLIJKE GEGEVENS

Alle persoonlijke gegevens die via de website www.qadee.be aan de Verkoper worden verstrekt, zullen vertrouwelijk worden behandeld. De Verkoper verbindt er zich toe de verstrekte persoonsgegevens te behandelen en te verwerken in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. U hebt het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en op verbetering van onjuiste gegevens door een brief te sturen naar de Verkoper. De door u verstrekte persoonsgegevens zullen worden gebruikt voor het beheer van onze relatie met u als klant, voor direct marketing doeleinden en voor de globale beeldvorming van ons klantenbestand. U kan zich ten allen tijde kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden door de Verkoper een brief te sturen. 

12. VERWIJDERBAARHEID

Een voorwaarde of een deel van een voorwaarde van deze Algemene Voorwaarden die onwettig of niet-afdwingbaar is, kan uit deze Algemene Voorwaarden worden geschrapt en de resterende voorwaarden of delen van de voorwaarde van deze Algemene Voorwaarden blijven van kracht.

13. CONTACT GEGEVENS

Mocht u nog vragen hebben over de aankoop van Producten via de website www.qadee.be, dan kunt u contact opnemen met onze customer service via e-mail (info@qadee.be).

14. TOEPASSELIJK RECHT

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht.