Lateral Para-Patellar Yaklaşımı ile İntramedüller Tibia Çivileme Yöntemi: Distal Tibia Eklem Dışı Kırıklarda Bir İnceleme – Cureus

Tibia kemiği kırıklarının tedavisinde kullanılan bir yöntem olan lateral para-patellar yaklaşımın etkileri incelenmiştir. Bu yöntem distal tibia kemik kırıklarında intramedüller tibia çivileme işlemi için uygulanmaktadır. Yapılan bir araştırmada, bu tekniğin başarı oranı ve hasta sonuçları üzerine olumlu etkileri olduğu gözlemlenmiştir.

Çalışmada, tedavi edilen hastaların çoğunun erkek olduğu ve ortalama yaşlarının 45 olduğu belirtilmiştir. Hastaların çoğunun düşme sonucu tibia kemiği kırığı yaşadığı belirtilmiştir. Lateral para-patellar yaklaşımın kullanıldığı işlemlerde, kırıkların başarılı bir şekilde tedavi edildiği ve hastaların çoğunun olumlu sonuçlar aldığı belirtilmiştir.

Araştırma sonuçlarına göre, lateral para-patellar yaklaşımın tibia kemiği kırıklarının tedavisinde etkili bir yöntem olduğu görülmüştür. Bu yöntem sayesinde, intramedüller tibia çivileme işlemi daha kolay ve başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Hastaların iyileşme süreçlerinde yaşadıkları rahatsızlıkların azaldığı ve daha hızlı bir iyileşme süreci geçirdikleri gözlemlenmiştir.

Araştırmanın sonuçları, lateral para-patellar yaklaşımın distal tibia kemik kırıkları için tercih edilen bir yöntem olabileceğini göstermektedir. Bu yöntemin, hastaların tedavi sürecini kolaylaştırdığı ve daha başarılı sonuçlar elde edilmesine yardımcı olduğu belirtilmektedir. Bu nedenle, bu yöntemin distal tibia kemik kırıklarının tedavisinde daha geniş bir şekilde kullanılması önerilmektedir.

Sonuç olarak, lateral para-patellar yaklaşımın intramedüller tibia çivileme işlemi için başarılı bir yöntem olduğu ve distal tibia kemik kırıklarının tedavisinde etkili sonuçlar verdiği belirtilmektedir. Bu yöntemin daha fazla hasta üzerinde uygulanması ve sonuçlarının daha geniş bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Bu sayede, daha fazla hasta için en etkili tedavi yöntemi belirlenebilir ve tibia kemiği kırıklarının tedavisinde daha başarılı sonuçlar elde edilebilir.

En İyi Haberler

Social Media

Advertisement