emergency-training

İstanbul’da Sağlık Acil Durum Personeli Liderlik Görevleri İçin Hazırlandı – DOĞU Akdeniz Bölgesi WHO Ofisi

8 Haziran, Kahire – WHO Doğu Akdeniz, Afrika ve Avrupa Bölgeleri Bölgesel Ofislerinden 27 katılımcı, 17-20 Mayıs 2022 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilen Sağlık Acil Durumlarında Liderlik Faz 2 atölyesine katılmak üzere bir araya geldi. Atölye, WHO’nun acil durum operasyonlarını yönetebilecek ve sağlık bakanlıklarına ve ortaklara etkili destek sağlayabilecek bir sağlık acil durum liderleri kadrosu oluşturmayı amaçlamaktadır.
“WHO içinde sağlık acil durum liderlerinin kapasitelerinin güçlendirilmesi, ülkelerin acil durumları daha iyi yönetmelerine uygun destek sağlamak için kritiktir. Dahası, ulusal sağlık acil durum mimarileri içinde konumlanmış liderlerin kapasitelerinin güçlendirilmesi, milli düzeyde karar vericilere yeni salgınların veya potansiyel pandemilerin yönetilmesi için öncelikleri ve alınacak tedbirleri tavsiye etmek açısından hayati öneme sahiptir,” diyor Dr. Soce Ibrahima Fall, WHO Genel Direktör Yardımcısı.
Katılımcılar, olay yöneticileri, Sağlık Küme koordinatörleri ve takım liderleri olarak ya görev yapıyor ya da bu potansiyele sahip olabilirler. Bunlar, WHO’nun bir organizasyon olarak kapasite oluşturması gereken temel rollerdir. WHO hem teknik hem de operasyonel bir kuruluştur – liderlik ve acil durum yönetimi becerilerini geliştirmek, operasyonlarımızın bakanlıklara ve ortaklara etkili destek sağlamasını sağlamak için hayati öneme sahiptir. Sağlık Acil Durumlarında Liderlik eğitiminde geliştirilen kişisel beceriler, etkili bir yanıtın verilmesi için önemlidir.
Sınıf oturumları ve grup çalışmalarının yanı sıra, katılımcılar atölye sırasında bir simulasyon egzersizi (SIMEX) tamamladılar ve gerçek bir senaryo kullanarak liderlik becerilerini uygulama ve yansıtma fırsatı yakaladılar. Egzersiz, ekip çalışması, durum değerlendirmesi, karar alma, iletişim, müzakere ve geribildirim odaklanmıştı.
“COVID-19’a yanıt ve iyileşme, küresel olarak iklim, arazi ve biyoçeşitlilikte sürekli değişikliklerle birleşerek benzeri görülmemiş acil durumlarla karşı karşıya olan dünya; Avrupa’nın kalbindeki çatışma, yaygın yer değiştirme ve temel gıda güvensizliği korkularıyla küresel boyutta hücresel gıda güvensizliği taşmaları; Afganistan, Etiyopya ve Yemen gibi donmuş çatışmaların uzun süreli varlığı, sadece birkaçı sayılabilir. Bu, sınır tanımayan gerçekten yeni bir küresel hazırlık vizyonuna duyulan ihtiyacı vurgular. Bu gibi atölyeler, Türkiye tarafından finanse edilen İstanbul’daki WHO Avrupa Bölgesi Hazırlıklılık için İnsani ve Sağlık Acil Durum Merkezi’nin ortaklaşa yürüttüğü çok yönlü, işbirlikçi çabalar arasındaki bir yönü oluşturur, sektörler arasında ve Üye Devletler arasında hazırlıkların geliştirilmesini hedefler,” şeklinde konuşan Dr. Irshad Shaikh, WHO Avrupa Bölgesi Hazırlıklılık için İnsani ve Sağlık Acil Durumlar Merkezi’nin Geçici Başkanıydı.
Katılımcılar bu noktaya kadar yaklaşık 40 saatlik birlikte eğitim tamamlamış olsalar da, bu onların WHO bölgeleri arasında kurdukları bağları güçlendirmek amacıyla fiziksel olarak bir araya geldikleri ilk kezdi.

“Katılımcılardan gelen geri bildirimler ezici bir şekilde olumluydu ve iyi tasarlanmış bu eğitimin personel becerilerinin geliştirilmesinin önemli bir alanını ele aldığını gösterdi,” dedi Doç. Dr. Rick Brennan, WHO Doğu Akdeniz Bölgesel Acil Direktörü. “Eğitim, yarının sağlık acil durum liderlerini geliştirmemize yardımcı olacak olan Bölgesel Ofis personel geliştirme stratejisinin önemli bir direği olacaktır.”
Atölye, İstanbul’da yer alan WHO Avrupa Hazırlıklılık için İnsani ve Sağlık Acil Durum Merkezi, WHO Doğu Akdeniz Bölgesel Ofisi ve Cenevre’deki WHO Sağlık Acil Durumlar Programı tarafından ortaklaşa ev sahipliği yapıldı.