İSTANBUL BİLİM OLİMPİYATLARI 2. AŞAMA FİZİK DENEY ETABI BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

Bahçeşehir Üniversitesi’nde İstanbul Bilim Olimpiyatları 2. Aşama Fizik Deney Etabı Tamamlandı – MEB

İstanbul Bilim Olimpiyatları’nın 2. Aşama Fizik Deney Etabı, Bahçeşehir Üniversitesi’nde gerçekleşti. İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Temel Fikirlerden Temel Bilimlere Projesi’ kapsamında düzenlenen yarışmada, Bahçeşehir Üniversitesi Future Kampüs’te yetenekli öğrencilerin keşfedilmesi ve temel bilimler alanında farkındalıklarının arttırılması hedeflendi. Fizik kategorisinde teorik sınavı geçen 20 öğrenci deney etabına katıldı ve elektrik elektroliz, optik, termodinamik ve mekanik alanlarında çalışmalar gerçekleştirdi.

Programda konuşan İl Millî Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, değişen dünyada sadece bilgi aktarımının yeterli olmadığını belirterek, bu yüzyılın inovatif düşünceye ve çaba sarf edebilenlere ait olacağını vurguladı. Yentür, çalışkan olmanın önemine değinerek, ülke ve insanlık adına bilgi ve ilim üretebilecek bir neslin yetiştirilmesinin gerekliliğine vurgu yaptı. Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu ise gençlerin geleceğe olan umudunu arttırdığını belirterek, farklı alanlardan birbirinden öğrenilecek çok şey olduğunu ifade etti.

İstanbul Bilim Olimpiyatları Fizik Koordinatörü Prof. Dr. Recep Dimitrov, yarışmanın zorluğuna dikkat çekerek, gençleri tebrik etti ve bilginin deneylerle desteklenmesinin önemini vurguladı. Programın sonunda İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Bahçeşehir Üniversitesi arasında “Eğitim İş Birliği Protokolü” imzalandı.

İstanbul Bilim Olimpiyatları’na matematik, bilgisayar, fizik, kimya ve biyoloji alanlarında 33 bin 700 ortaokul ve 7 bin 300 lise olmak üzere toplam 41 bin başvuru yapıldı. Teorik sınavı geçen öğrenciler, projeye katılmaya hak kazandılar. Bu yarışma, gençleri bilimle buluşturarak onların ilgi ve kabiliyetlerini arttırmayı hedefliyor.

Okullar arasında Bilim Olimpiyatları gibi etkinliklerin düzenlenmesi, gençlerin bilimsel düşünme yeteneklerini geliştirmesi ve onları geleceğe hazırlamada önemli bir rol oynamaktadır. Öğrencilerin bu gibi yarışmalara katılarak bilim ve teknoloji alanındaki becerilerini geliştirmeleri teşvik edilmeli ve desteklenmelidir. İstanbul Bilim Olimpiyatları, gençleri bilimin heyecanlı dünyasıyla buluşturarak geleceğe umutla bakmalarını sağlıyor.